El càncer i jo


El Museu del Monestir de Sant Cugat del Vallès acull una exposició introspectiva de Gemma MoleraUs comparteixo la notícia que el magazín cultural, Catorze.cat, ha publicat sobre la meva exposició. Moltes gràcies, Eva.Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Reflection
  • Google+ Reflection

Web de G e m m a   M o l e r a,  creada amb la col·laboració de Mar Vidal Molera.

  • b-facebook
  • Negro del icono de Instagram